Art-Traction

Kunst en Educatie
Kunst ontdek je in het museum,
in de stad, óók op het digi-bord in de klas.
Marianne leidt groepen rond in musea en steden,
schrijft kijkwijzers en lesbrieven voor kunstprojecten.
Kunstlessen worden procesmatig uitgewerkt
in een stappen-plan wat aansluit op de leerlijn van de school
en is gemakkelijk uitvoerbaar voor de docent/leerkracht.